Psykologisk klinik:

Suomisvej 2, st.th. 1927 Frederiksberg

Mandage og tirsdage

Du kan kontakte mig hver dag på tlf: 6150 2700 eller på mail: henning.strand@lic-mail.dk