• Individuel supervision fx. med henblik på autorisation som psykolog eller specialistuddannelse i psykoterapi eller i pædagogisk psykologi.
  • Supervision individuelt eller i gruppe med henblik på personlig udvikling er også en mulighed.

I supervisionen fokuseres på relationen mellem supervisanden og den præsenterede problematik og læringsaspektet er centralt.